Miután elkezdesz gépelni, javaslatok fognak megjelenni. Az áttekintéshez használd a felfelé és lefelé mutató nyilakat. A kiválasztáshoz használd az Enter billentyűt. Ha a kijelölt rész egy kifejezés, akkor a kifejezés kerül be a keresésbe. Ha a javaslat egy link, akkor a böngésző erre az oldalra navigál.
Közösségi szabályzatok

A nagy fennakadással járó körülmények szabályzata

A Szabályzat frissítés alatt áll. Az új Szabályzat ennek az oldalnak a tetején jelenik meg, és a 2024. június 6-án vagy később sorra kerülő minden foglalásra vonatkozik, kivéve, ha az Airbnb ettől eltérő értesítést ad a felhasználóknak. A jelenlegi Szabályzat az oldal alján jelenik meg, és a korábbi foglalásokra vonatkozik.

Hatálybalépés dátuma: 2024. június 6.

Áttekintés

Az Airbnb-foglalások lemondását és az összegek visszatérítését általában a szálláshely lemondási feltételei szabályozzák. Azokban a ritka esetekben, amikor jelentősebb hatású körülmények fizikailag vagy törvényileg ellehetetlenítik egy foglalás teljesítését, a nagy fennakadással járó körülmények szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”) léphet érvénybe. Amikor a jelen Szabályzat érvényes, a vendégek lemondhatják a foglalásukat, és a foglalás lemondási feltételeitől függetlenül visszatérítést, utazási kreditet és/vagy egyéb ellenszolgáltatást kaphatnak, a Házigazdák pedig díjak és egyéb hátrányos következmények nélkül mondhatják le a foglalást, bár a hirdetésük naptárában zárolva lesznek a lemondott foglalás napjai.

A jelen Szabályzat a szállás- és élményprogram-foglalásokra is kiterjed, és azokra a foglalásokra vonatkozik, amelyek jelenleg zajlanak, vagy amelyek a hatálybalépés napján vagy később kezdődnek, kivéve, ha az Airbnb ettől eltérő értesítést ad a felhasználóknak. A nagy fennakadással járó körülmények szabályzata nem tekinthető biztosításnak.

Milyen körülmények tartoznak ide?

A szabályzat a következő körülményekre terjed ki, ha érintik a foglalásod helyszínét, a foglalás időpontja után következnek be, és fizikailag vagy törvényileg megakadályozzák egy későbbi vagy folyamatban levő foglalás teljesítését (a szabályzatban ezeket „körülményként” emlegetjük):

Hivatalos közegészségügyi vészhelyzetek és járványok. A kormány által bejelentett járványok, világjárványok és közegészségügyi vészhelyzetek. Nem tartoznak ide a helyi jellegű betegségek (például az influenza) és a jellemzően egy adott területtel azonosított betegségek (például a malária Thaiföldön). A COVID-19 nem tartozik a nagy fennakadással járó körülmények szabályzatának hatálya alá.

Kormányzati utazási korlátozások. A kormányzati szervek által elrendelt kötelező korlátozások, például az evakuálási parancs. Nem tartoznak ide a nem kötelező érvényű utazási tanácsok és hasonló kormányzati útmutatások.

Hadi cselekmények és egyéb forrongások. Háborús cselekmények, forrongások, inváziók, polgárháború, terrorizmus, robbantások, bombázások, lázadások, zavargások és felkelések.

Alapvető közműszolgáltatások kiterjedt leállása. Az alapvető közművek, például a fűtés, a víz és a villamos energia tartós üzemszünetei, amelyek egy adott terület otthonainak túlnyomó többségét érintik.

Természeti katasztrófák. Természeti katasztrófák és más súlyos időjárási események. Ha egy időjárási vagy természeti körülmény kellően gyakori ahhoz, hogy előre látható legyen egy adott területen – ilyen például egy hurrikán a floridai hurrikánszezonban –, csak akkor terjed ki rá a szabályzat, ha a szabályzat hatálya alá eső másik olyan körülményhez vezet, amely megakadályozza a foglalás teljesítését, például kötelező evakuálási parancshoz vagy az alapvető közműszolgáltatások kiterjedt leállásához.

Mi történik, ha egy foglalást érint egy körülmény, amely a szabályzat hatálya alá esik?

Jelentősebb hatású körülmények esetén felmérjük, hogy vonatkozik-e rájuk a nagy fennakadással járó körülmények szabályzata. Ha igen, érvénybe lép a szabályzat az érintett területre és időszakra (amelyeknél úgy véljük, hogy a körülmény jogilag ellehetetleníti a foglalások érvényesítését). A meghatározott területen és időszakon kívül eső foglalások nem feltétlenül esnek a szabályzat hatálya alá, de lehet, hogy a házigazdák így is lemondhatják a foglalást hátrányos következmények nélkül, ha nem tudnak neki eleget tenni. Folyamatosan figyelemmel kísérjük ezeket a helyzeteket, és szükség szerint módosítjuk a szabályzat hatályát, hogy tükrözze a változó körülményeket. Ha úgy gondolod, hogy a foglalásodat érinti a szabályzat, érdeklődj nálunk, és tájékoztatást adunk.

Mire nem vonatkozik?

Tisztában vagyunk vele, hogy az általad nem befolyásolható körülmények keresztülhúzhatják a terveidet. A fentiekben fel nem sorolt helyzetekben a foglalásodra továbbra is a Házigazda a szálláshelyen érvényes lemondási feltételei vonatkoznak.

Példák a jelen szabályzat hatályán kívül eső gyakori körülményekre:

  • Olyan körülmények, amelyek érintik a vendéget vagy az utazási lehetőségeit, de a foglalás helyszínét nem
  • Váratlan sérülés vagy betegség
  • Hivatalos kötelezettségek, például esküdtszéki szolgálat vagy bírósági megjelenés
  • Nem kötelező érvényű utazási tanácsok vagy egyéb kormányzati útmutatások, amelyek még nem számítanak utazási tilalomnak
  • Egy rendezvény törlése vagy átütemezése, amely miatt a foglalás történt
  • A szabályzat hatálya alá eső körülményhez nem kapcsolódó közlekedési fennakadások, például légitársasági csőd, tömegközlekedési sztrájk vagy karbantartás miatti útlezárások

A szabályzat hatályán kívül eső foglalásoknál arra biztatjuk a vendégeket és a házigazdákat, hogy találjanak kölcsönösen elfogadható megoldást, például teljes vagy részleges visszatérítést vagy módosított dátumokat. A foglalás lemondási feltételeiben nem előírt visszatérítésekről a házigazda dönt. Az Airbnb nem vesz részt ezekben a visszatérítésekben, és nem garantálja őket.

Hogyan vonatkozik ez a szabályzat a Házigazdákra?

Ha egy foglalás a nagy fennakadással járó körülmények szabályzatának hatálya alá tartozik, a Házigazdák díjak és egyéb hátrányos következmények nélkül lemondhatják a foglalást. Ha egy Házigazda ezen feltételek alapján mondja le a foglalást, a hirdetése naptárában zárolva lesznek a lemondott foglalás időpontjai. Ha a jelen Szabályzat értelmében lemondanak egy foglalást, a Házigazda nem kap kifizetést a foglalás lemondott napjaira, vagy ha a kifizetés már megtörtént, a visszatérített összeget visszatartjuk a következő kifizetés(ek)ből.

Függetlenül attól, hogy egy foglalás a jelen Szabályzat hatálya alá tartozik-e, a Házigazdák díjak és egyéb hátrányos következmények nélkül lemondhatják a foglalást bizonyos érvényes okokból, például egy szálláshelyen keletkezett jelentős kár miatt. A házigazdák kötelesek lemondani a foglalást, ha a szálláshelyük lakhatatlan vagy nem felel meg a vendég által lefoglalt helynek. Ennek elmulasztása esetén eltávolíthatjuk a hirdetést, törölhetjük a meglévő foglalásokat, és visszatérítést küldhetünk a vendégeknek, amíg a szálláshely lakhatóvá nem válik, illetve meg nem felel a hirdetés leírásának. Ennek elmulasztása a házigazdákra vonatkozó alapszabályaink megsértését is jelenti, és akár a fiókod eltávolításához is vezethet.

Egyéb tudnivalók

A Szabályzat nem korlátozza a helyi rendelkezések értelmében fennálló jogaidat, és az Airbnb által a Szabályzat értelmében hozott döntések nem érintik a törvényes jogaidat.

Enyhítő körülményekre vonatkozó szabályzat

Hatálybalépés dátuma: 2021. január 20.

Áttekintés

Ebből az Enyhítő körülményekre vonatkozó szabályzatból kiderül, hogyan kezeljük a lemondásokat, ha a foglalás után olyan előre nem látható események következnek be, amelyekre nincs befolyásod, és amelyek lehetetlenné vagy jogellenessé teszik a foglalás teljesítését. Ez a Szabályzat mind a szálláshelyeket, mind az élményprogramokat érintő foglalásokra vonatkozik.

Ha a jelen Szabályzat lehetővé teszi a lemondást, akkor ez a meghatározó szabályzat, és elsőbbséget élvez a foglalásra vonatkozó lemondási feltételekkel szemben. Azok a vendégek, akiket érint egy jelen Szabályzat hatálya alá tartozó esemény, lemondhatják a foglalásukat, és a körülményektől függően pénzbeli visszatérítést, utazási kreditet és/vagy egyéb ellenszolgáltatást kaphatnak. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó események által érintett házigazdák hátrányos következmények nélkül mondhatják le a foglalást, de a körülményektől függően előfordulhat, hogy a naptáruk zárolva lesz a lemondott foglalás időpontjaira vonatkozóan.

Milyen körülmények tartoznak ide?

A jelen Szabályzat a „körülmény” kifejezést használja a foglalást követően előálló, a foglalás idején még nem látható, és a foglalás teljesítését fizikailag vagy jogilag ellehetetlenítő alábbi helyzetekre.

Változások a kormányzat által meghatározott utazási feltételekben. Egy kormányzati szerv által a vízumra vagy útlevélre vonatkozóan előírt követelmények váratlan megváltoztatása, amely megakadályozza az úti célra történő eljutást. Nem tartoznak ide az elvesztett vagy lejárt úti okmányok vagy a vendég utazási engedélyével kapcsolatos egyéb személyes körülmények.

Bejelentett vészhelyzetek és járványok. A kormány által bejelentett helyi vagy nemzeti vészhelyzetek, járványok, világjárványok és közegészségügyi vészhelyzetek. Nem tartoznak ide a helyi jellegű vagy bizonyos területekre jellemző betegségek, például a malária Thaiföldön vagy a dengue-láz Hawaii területén.

Kormányzati utazási korlátozások. Kormányzati szerv által elrendelt utazási korlátozások, amelyek megakadályozzák vagy megtiltják a szálláshely területére történő eljutást, az ott történő megszállást vagy a visszatérést onnan. Nem tartoznak ide a nem kötelező érvényű utazási tanácsok és hasonló kormányzati útmutatások.

Hadi műveletek és egyéb viszályok. Háborús cselekmények, viszályok, inváziók, polgárháború, terrorizmus, robbanások, bombázások, lázadások, zendülések, felkelések és polgári zavargások.

Természeti katasztrófák. Természeti katasztrófák, természeti csapások, létfontosságú közművek nagymértékű kiesése, vulkánkitörések, szökőárak és egyéb súlyos és szokatlan időjárással kapcsolatos események. Nem tartoznak ide az olyan időjárási vagy természeti viszonyok, amelyek elég gyakoriak ahhoz, hogy előre láthatók legyenek az adott helyen – például a floridai hurrikánszezonban előforduló hurrikánok.

Mire nem vonatkozik a szabályzat?

Minden másra. Ez a Szabályzat csak a fent leírt körülmények bekövetkeztekor teszi lehetővé a lemondásokat. Semmi másra nem vonatkozik. A jelen Szabályzat a következő esetekben nem teszi lehetővé a lemondást: váratlan megbetegedés, betegség vagy sérülés; kormányzati kötelezettségek, például esküdtszéki szolgálat, bírósági megjelenés vagy katonai feladatok; utazási tanácsok vagy egyéb kormányzati útmutatás (amely nem utazási tilalom); olyan esemény lemondása vagy átütemezése, amellyel kapcsolatosan a foglalás történt; valamint közlekedési fennakadások, amelyek nem kapcsolódnak a Szabályzat hatálya alá tartozó körülményhez, például útlezárások, valamint repülőjáratok, vonatok, buszok és kompok törlése. Ha ilyen esetekben lemondasz egy foglalást, a visszatérített összeget a foglalásra vonatkozó lemondási feltételek határozzák meg.

További teendők

Ha értesítést küldünk neked, vagy olyan információt teszünk közzé, amely megerősíti, hogy a jelen Szabályzat vonatkozik a foglalásodra, kövesd az általunk megadott instrukciókat a lemondásra vonatkozóan. Ha értesítést küldtünk neked, vagy információkat tettünk közzé a jelen Szabályzat alkalmazásának módjáról, az Utazások oldalon meg kell jelennie a lehetőségnek, hogy az érintett foglalást a jelen Szabályzat értelmében lemondd. Ha úgy gondolod, hogy a jelen Szabályzat vonatkozik a foglalásodra, de nem értesítettünk, illetve nem tettünk közzé információkat a körülményről, vedd fel velünk a kapcsolatot a foglalás törléséhez. Minden esetben készen kell állnod olyan dokumentumok benyújtására, amelyek megmutatják, hogy a körülmény milyen hatással volt rád vagy a foglalásodra.

Ha kérdésed van, vedd fel velünk a kapcsolatot.

Egyéb tudnivalók

A jelen szabályzat minden olyan foglalásra vonatkozik, amelynek az érkezési dátuma a hatálybalépés napján vagy később van.

Segített ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Segítséget kaphatsz többek között a foglalásaiddal vagy a fiókoddal kapcsolatban.
Bejelentkezés vagy regisztráció