Miután elkezdesz gépelni, javaslatok fognak megjelenni. Az áttekintéshez használd a felfelé és lefelé mutató nyilakat. A kiválasztáshoz használd az Enter billentyűt. Ha a kijelölt rész egy kifejezés, akkor a kifejezés kerül be a keresésbe. Ha a javaslat egy link, akkor a böngésző erre az oldalra navigál.
Közösségi szabályzatok

Diszkriminációellenes szabályzat

Utolsó frissítés: 2024. január 25.

Az Airbnb alapjaiban egy nyílt közösség, amely tartalmas, közös élményekkel hozza közelebb egymáshoz a világ minden táján élő embereket. Több millió emberből álló közösségünk lényegében a világ minden országára kiterjed. A közösség hihetetlenül sokszínű: eltérő kultúrákban élő, eltérő értékeket és normákat követő embereket egyesít.

Az Airbnb közössége elkötelezetten épít egy olyan világot, amelyben a különböző hátterű embereket mindenhol szívesen és tisztelettel fogadják, függetlenül attól, hogy milyen messzire utaztak az otthonuktól. Ez az elkötelezettség két, az Airbnb házigazdáira és vendégeire egyaránt vonatkozó alapelven nyugszik: elfogadás és tisztelet. Az ezen elvek iránti közös elkötelezettségünknek köszönhetően a közösségünk minden tagja otthon érezheti magát az Airbnb platformján, függetlenül attól, hogy honnan származik, kihez imádkozik vagy kit szeret. Az Airbnb tisztában van azzal, hogy egyes joghatóságok engedélyezik vagy előírják az egyének megkülönböztetését olyan tényezők alapján, mint a nemzeti hovatartozás, nem, családi állapot vagy nemi irányultság, és az Airbnb nem követeli meg a házigazdáktól a helyi jogszabályok megszegését vagy olyan cselekedetek végrehajtását, amelyek jogi következményekkel járnának rájuk nézve. Azon joghatóságok területén, ahol ilyen engedélyek vagy előírások léteznek, a nekik való megfeleléshez az Airbnb további útmutatást biztosít majd, és a helyi jogszabályokhoz fogja igazítani a jelen diszkriminációellenes szabályzatot.

Persze nem hisszük, hogy egyetlen cég képes lenne harmóniát teremteni a bolygó összes lakójának körében – de meggyőződésünk, hogy az Airbnb közössége előmozdíthatja az empátiát és a megértést a megannyi különböző kultúra között. Mindannyian elkötelezettek vagyunk és megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a platformtól távol tartsuk az elfogultság, a diszkrimináció és az intolerancia minden formáját. Szeretnénk az Airbnb közösségében – a házigazdák, a vendégek és a platform használatát fontolgatók körében – a jogszabályok egyszerű betartásán túlmutató kultúrát népszerűsíteni. Ebből a célból valamennyien – az Airbnb munkavállalói, házigazdái és vendégei egyaránt – vállaljuk az alábbi szabályzat megismerését és betartását közösségünk erősítése és azon küldetésünk beteljesítése érdekében, hogy mindenki mindenhol otthon érezhesse magát, és úgy érezze, hogy szívesen látják.

 • Elfogadás – Valódi vendégszeretettel és nyílt szemlélettel fogadunk minden embert, bárhonnan is érkezzen. Ha valaki házigazdaként vagy vendégként az Airbnb-hez csatlakozik, egy befogadó közösség részesévé válik. Elfogultságnak, előítéletnek, rasszizmusnak és gyűlöletnek nincs helye a platformunkon és a közösségünkben. Miközben a házigazdáknak be kell tartaniuk a fajon, valláson, nemzeti hovatartozáson és az alább felsorolt egyéb szempontokon alapuló diszkriminációt tiltó jogszabályokat, vállaljuk, hogy a törvényben előírt minimumnál többet teszünk.
 • Tisztelet – Tiszteletet tanúsítunk a másik fél iránt az egymással folytatott kommunikáció és a személyes találkozások során. Az Airbnb tiszteletben tartja, hogy a helyi jogszabályok és normák világszerte eltérők, és elvárja a házigazdáktól és a vendégektől, hogy betartsák a helyi jogszabályokat, és tisztelettel bánjanak egymással még akkor is, ha nem meggyőződésüknek vagy neveltetésüknek megfelelő nézetekkel találkoznak. Az Airbnb tagjai a közösséget tapasztalatok, világnézetek és szokások hihetetlenül változatos tárházával gazdagítják. Az eltérő hátterű emberek közötti kapcsolatok elősegítésével az Airbnb a közös emberi sajátosságok jobb megértését és tiszteletét népszerűsíti, aláásva a tévhitekből, tájékozatlanságból vagy félreértésekből táplálkozó előítéletet.

Konkrét útmutatás az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Kanadában élő házigazdáknak

Általában véve meg fogjuk ismerni az elszállásolásra és a nyilvános szálláshelyekre vonatkozó valamennyi szövetségi, állami és helyi jogszabályt. Egyes joghatóságok további jogi követelményeket támaszthatnak, amelyek kiterjesztik vagy korlátozzák a felhasználói közösség polgári jogi védelmét. A házigazdáknak meg kell felelniük az ilyen jogi követelményeknek. A házigazdák az Airbnb ügyfélszolgálatánál tehetik fel az Airbnb Diszkriminációellenes szabályzatával kapcsolatos kérdéseiket. A közeljövőben az Airbnb további iránymutatást fog közzétenni a diszkriminációval kapcsolatban azon joghatóságok tekintetében, amelyek az Egyesült Államok területén kívül találhatók. Ezen alapelvek alapján az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Kanadában élő házigazdáink közösségének tagjai az alábbi szabályokat követik, amikor a potenciális vendégekről döntenek, illetve vendégeket fogadnak:

Faj, bőrszín, etnikum, nemzeti hovatartozás, vallás, nemi irányultság, nemi önazonosság vagy családi állapot

 • Amit az Airbnb-házigazdák nem tehetnek meg:
  • Nem utasíthatnak vissza vendéget faja, bőrszíne, etnikuma, nemzeti hovatartozása, vallása, nemi irányultsága, nemi önazonossága vagy családi állapota miatt.
  • Nem alkalmazhatnak eltérő feltételeket vagy kikötéseket faj, bőrszín, etnikum, nemzeti hovatartozás, vallás, nemi irányultság, nemi önazonosság vagy családi állapot miatt.
  • Nem tehetnek közzé olyan hirdetést vagy kijelentést, amely faj, bőrszín, etnikum, nemzeti hovatartozás, vallás, nemi irányultság, nemi önazonosság vagy családi állapot alapján elriasztja a vendégeket, illetve ilyen alapon kedvező vagy elutasító preferenciát fogalmaz meg velük szemben.

Nemi önazonosság

Az Airbnb nem rendel nemet a felhasználóihoz. Úgy gondoljuk, hogy egy személy nemi önazonossága az, amit ő meghatároz és/vagy megjelöl a felhasználói profiljában, és elvárjuk, hogy az Airbnb közössége is ugyanígy viszonyuljon ehhez a kérdéshez. Ez magában foglalja annak tiszteletben tartását is, hogy a közösség bármely felhasználója milyen személyes névmással hivatkozik önmagára.

 • Amit az Airbnb-házigazdák nem tehetnek meg:
  • Nem utasíthatnak el foglalást a vendég nemi önazonossága miatt, kivéve, ha a házigazda ugyanazt a lakóterületet (például fürdőszobát, konyhát vagy közös területet) használja, mint a vendég.
  • Nem alkalmazhatnak eltérő feltételeket a vendég neme alapján, kivéve, ha a házigazda ugyanazt a lakóterületet használja, mint a vendég.
  • Nem tehetnek közzé olyan hirdetést vagy kijelentést, amely a nemük alapján elriaszt vendégeket, illetve kedvező vagy elutasító preferenciát fogalmaz meg velük szemben, kivéve, ha a házigazda ugyanazt a lakóterületet használja, mint a vendég.
 • Amit az Airbnb-házigazdák megtehetnek:
  • Megtehetik, hogy csak a házigazdával azonos nemű vendégeknek teszik elérhetővé a helyüket, amennyiben a házigazda a vendéggel közösen használja a helyiségeket.

Életkor és családi állapot

 • Amit Airbnb-házigazdák nem tehetnek meg:
  • Nem alkalmazhatnak eltérő feltételeket vagy kikötéseket és nem utasíthatnak el foglalásokat a vendég kora vagy családi állapota alapján, ha ezt a jogszabályok tiltják.
 • Amit az Airbnb-házigazdák megtehetnek:
  • Tényszerű, pontos információt adhatnak a szálláshely azon jellemzőiről (vagy a jellemzők hiányáról), amelyek miatt a szálláshely nem biztonságos vagy nem megfelelő bizonyos életkorú vendégeknek, illetve a gyerekekkel vagy csecsemőkkel utazó családoknak.
  • Feltüntethetik a hirdetésükben a közösségükben érvényes azon (például idősek lakóhelyére vonatkozó) korlátozásokat, szabályozásokat vagy törvényeket, amelyek tiltják az adott életkor alatti vendégek, illetve gyermekekkel vagy csecsemőkkel utazó családok fogadását.

Fogyatékosság

 • Amit az Airbnb-házigazdák nem tehetnek meg:
  • Nem utasíthatnak vissza vendéget valós vagy vélt fogyatékossága alapján.
  • Nem alkalmazhatnak eltérő feltételeket vagy kikötéseket annak alapján, hogy a vendég fogyatékossággal él.
  • Nem bírálhatják felül a lehetséges vendég arra vonatkozó megítélését, hogy valamely egység megfelelő-e a fogyatékossággal élő vendégnek.
  • Nem érdeklődhetnek egy vendég esetleges fogyatékosságával vagy annak súlyosságával, illetve a feltételezett fogyatékosság okán használt eszközökkel kapcsolatban – ha azonban egy potenciális vendég megemlíti a fogyatékosságát, a házigazdának meg lehet és meg is kell beszélnie vele, hogy a szálláshely kielégíti-e az igényeit.
  • Nem tilthatják meg vagy korlátozhatják a mobilitási eszközök használatát.
  • Nem számíthatnak fel magasabb díjakat a fogyatékossággal élő vendégeknek, a háziállatok után fizetendő díjat is beleértve, ha a vendég segítőállattal rendelkezik.
  • Nem tehetnek közzé olyan hirdetést vagy kijelentést, amely a fogyatékosságuk alapján elriaszt vendégeket, illetve kedvező vagy elutasító preferenciát fogalmaz meg velük szemben.
  • Nem utasíthatják vissza, hogy a vendéggel a számára akadálymentes eszközön kommunikáljanak, ideértve a közvetítőkön (hallássérültek esetében) és e-mailen keresztül folytatott kommunikációt (képernyőolvasót használó látássérültek esetében).
  • Nem utasíthatják el az észszerű alkalmazkodást, beleértve a rugalmasságot, amikor a fogyatékossággal élő vendégek a házirend kismértékű módosítását kérik, például a lakóegység közelében rendelkezésre álló parkolóhely használatát – amikor a vendég ilyen alkalmazkodást kér, a házigazdának és a vendégnek kell megbeszélnie, hogy milyen kölcsönösen elfogadható lehetőségek vannak arra, hogy az egység a vendég igényeinek megfeleljen.
 • Amit az Airbnb-házigazdák megtehetnek:
  • Tényszerű, pontos információt adhatnak a lakóegység akadálymentesítési jellemzőiről (vagy a hiányukról), hogy a fogyatékossággal élő vendégek felmérhessék, megfelel-e a lakóegység a személyes igényeiknek.

Személyes preferenciák

 • Amit az Airbnb-házigazdák megtehetnek:
  • Ha a fent felsoroltak nem tiltják, az Airbnb házigazdái elutasíthatják a foglalásokat egyéb, jogszabályba nem ütköző tényezők alapján – például törvényi tilalom hiányában az Airbnb-házigazdák visszautasíthatnak háziállattal érkező vagy dohányzó vendégeket.
  • Előírhatják a vendégeknek a szálláshelyen fogyasztható ételekre vonatkozó korlátozások tiszteletben tartását (például a kóser vagy vegetáriánus étkezés szabályai szerint élő házigazdák előírhatják a vendégnek ezen korlátozások tiszteletben tartását) – ezeket a korlátozásokat egyértelműen fel kell tüntetni a házirendben. Az Airbnb házigazdái elutasíthatják például a lakóegységben dohányozni kívánó vendégeket, illetve korlátozhatják a lakóegységben elhelyezhető vendégek számát.

Amikor a házigazdák elutasítanak egy vendéget. A házigazdáknak figyelembe kell venniük, hogy senki sem szereti az elutasítást. Bár érthető, törvényes és legitim okai lehetnek annak, hogy egy házigazda elutasít egy lehetséges vendéget, közösségünk tagja ezt barátságtalan fogadtatásnak vagy kirekesztésnek értékelheti. A házigazdáknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük azért, hogy a különböző háttérrel rendelkező vendégek mindegyikét szívélyesen fogadják. Azon házigazdák, akik rendszeresen elutasítják a védett osztályok valamelyikébe tartozó vendégeket (még akkor is, ha legitim okokat fogalmaznak meg), aláássák a közösségünk erejét, hiszen a lehetséges vendégek emiatt azt érezhetik, hogy nem fogadják szívesen őket. Ezért az Airbnb felfüggesztheti az ilyen viselkedést tanúsító házigazdákat a platformjáról.

Konkrét útmutatás az Egyesült Államokon, az Európai Unión és Kanadán kívül élő házigazdáknak

Az Egyesült Államokon, az Európai Unión és Kanadán kívüli egyes országok vagy közösségek lehetővé tehetik, sőt akár megkövetelhetik a megkülönböztetést a szálláshelyeken például a családi állapot, nemzeti hovatartozás, nem vagy nemi irányultság alapján, ami ellentétes az általános diszkriminációellenes elveinkkel. Ilyen esetekben nem várjuk el a házigazdáktól a helyi jogszabályok megsértését, sem pedig olyan vendégek fogadását, akik miatt a házigazdák ténylegesen és bizonyíthatóan a letartóztatás, a személyes fizikai sérelem vagy a tulajdonukban esett kár kockázatának teszik ki magukat. Az ilyen területeken élő házigazdáknak közölniük kell hirdetésükben az adott vendégek fogadásához kapcsolódó korlátozásokat, hogy a lehetséges vendégek tudatában lehessenek a problémának, és az Airbnb meggyőződhessen az ilyen intézkedések szükségességéről. A korlátozások közlése kapcsán azt várjuk a házigazdáktól, hogy egyértelmű, tárgyilagos, nem sértő módon fogalmazzanak. A platformunkon és a közösségünkben nincs helye gyalázkodásnak és sértegetésnek.

Mi történik, ha a házigazda nem tartja be az ide vonatkozó szabályokat?

Ha egy adott hirdetés a jelen diszkriminációellenes szabályzatban foglaltaknak nem megfelelő nyelvezetet tartalmaz, a házigazda felkérést fog kapni az eltávolítására és annak megerősítésére, hogy megértette a szabályzatot és alapelveit, és törekedni fog a betartásukra. Az Airbnb emellett saját belátása szerint lépéseket is tehet, ami akár a házigazda felfüggesztésével is járhat az Airbnb platformjáról.

Ha a házigazda indokolatlanul utasít vissza egy védett osztályba tartozó vendéget, vagy olyan megfogalmazást használ, amely azt sugallja, hogy viselkedését az ebben a szabályzatban tiltott egyéb tényezők motiválják, az Airbnb lépéseket tesz a szabályzat érvényre juttatására, akár a házigazda Airbnb platformról való felfüggesztését is ideértve.

Az Airbnb-közösség növekedésével párhuzamosan továbbra is biztosítani fogjuk, hogy az Airbnb szabályzatai és gyakorlatai megfeleljenek legfontosabb célkitűzésünknek: gondoskodni róla, hogy a házigazdák és a vendégek az Airbnb platformjának használata során mindenkor azt érezhessék, hogy szívesen fogadják őket, és tisztelettel bánnak velük. A nyilvánosság, közösségünk és saját magunk is pontosan ezt várjuk el.

További megfontolások

A diszkriminációellenes szabályzat az Airbnb üzleti tevékenységének minden területére érvényes. Tisztában vagyunk vele, hogy további megfontolásokra van szükség az Airbnb közösségében kínált különféle ajánlatokkal kapcsolatban. Íme néhány szempont, amely ezekre az esetekre vonatkozik:

Élményprogramok

Nemekre vonatkozó mentesség:

 • Az Airbnb-élményházigazdák kínálhatnak olyan élményprogramot, amely csak azonos nemű résztvevőknek szól, ha biztonságos helyet kell létrehozniuk (olyat, amely nem okoz kárt vagy veszélyt, és nem illegális), ha gondoskodniuk kell a résztvevők biztonságáról és magánéletük védelméről, és/vagy ha meg kell felelniük a jogi vagy kulturális követelményeknek.

Akadálymentesítés/fogyatékosság/észszerű alkalmazkodás:

Az élményprogramok széles kínálata miatt előfordulhat, hogy az Airbnb élményházigazdáinak érdeklődniük kell a vendégek képességeiről, amelyek szükségesek a részvételhez bizonyos fizikai tevékenységek esetén, vagy érdeklődniük kell a vendégek igényeihez való alkalmazkodásról az élményprogramok lehető legjobb előkészítése érdekében. Emellett a következőkre is bátorítjuk az élményházigazdákat:

 • Biztosítsanak tényszerű, pontos információt az élményprogram fizikai jellegéről, hogy a vendégek eldönthessék, megfelel-e az élményprogram az egyéni igényeiknek.
 • Vegyék fel a kapcsolatot azokkal a vendégekkel, akik fogyatékosságról számoltak be és/vagy kérdéseik merültek fel az élményprogram akadálymentességével kapcsolatban, és fontolják meg az észszerű alkalmazkodási kérések teljesítését.
 • Keressenek lehetőséget az észszerű alkalmazkodásra, ha a kérés teljesítése nem változtatná meg lényegesen a tevékenység jellegét.
Segített ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Segítséget kaphatsz többek között a foglalásaiddal vagy a fiókoddal kapcsolatban.
Bejelentkezés vagy regisztráció