ÖSSZEFOGLALÓ A JAPÁNBAN ÉRVÉNYES BIZTOSÍTÁSRÓL

Élményházigazdákat védő biztosítás

Mit takar az élményházigazdákat védő biztosítási program?

Az élményházigazdákat védő biztosítási program felelősségbiztosítást nyújt a vendégek vagy harmadik felek által elszenvedett személyi sérülés vagy tulajdonban keletkezett kár esetére a házigazda által biztosított élményprogram során. Az élményházigazdákat védő biztosítási program nem terjed ki a házigazdák által az élményprogram során a saját tulajdonukban keletkezett károkra vagy veszteségekre.

Az élményházigazdákat védő biztosítási programunk Japánban a Sompo Japan Insurance Inc. által kibocsátott kötvény alapján biztosít fedezetet, a házigazdák számára további költségek nélkül.

Az alábbi információkból megtudhatod, hogyan küldhetsz be kárigényt az élményházigazdákat védő biztosítási program keretében.

A hatálya alá eső országok

Az élményházigazdákat védő biztosítási program fedezete világszerte kiterjed a vendéglátókra, kivéve az amerikai szankciós törvények hatálya alá tartozó joghatóságokat.

A Japánban érvényes, élményházigazdákat védő biztosítást a Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. külön kötvénye alapján biztosítjuk.

Eltérő fedezeti korlátok és feltételek vonatkozhatnak rá.

Mikor kezdődik és végződik a biztosítás?

Az élményházigazdákat védő biztosítási program alapjául szolgáló kötvény jelenlegi időtartama 2021. július 31-én kezdődött, és 2022. július 31-én jár le.

Ki jogosult a fedezetre?

Az élményházigazdákra az élményházigazdákat védő biztosítási program akkor nyújt fedezetet, ha a biztosítási kötvény érvényességi idején belül a házigazda által biztosított élményprogram során történik az az esemény, amely jogi felelősséget eredményez akár személyi sérülés, akár vagyoni kár miatt.

Az élményprogram az élményházigazda által kínált tevékenység, amely az Airbnb webhelyén vagy alkalmazásán keresztül érhető el.

Az élményházigazda olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely jogosult egy élményprogram meghirdetésére az Airbnb webhelyén vagy alkalmazásában.

A jelen meghatározás értelmében egy élményházigazdára a következők is vonatkoznak:

(i) olyan harmadik fél, aki útitervet állít össze, illetve egy vagy több élményprogramot szervez Airbnb-vendégek számára, még akkor is, ha az élményprogramot nem közvetlenül nyújtja; és

(ii) olyan társházigazda, aki az élményprogramhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, valamint bizonyos harmadik felek, akik az élményházigazdával szerződést kötnek egy élményprogramhoz kapcsolódó helyszín biztosításával kapcsolatban.

A felelősség korlátozása

Az élményházigazdákat védő biztosítási programunk alkalmanként legfeljebb 100 000 000 JPY értékű fedezetet nyújt.

Mire nem terjed ki az élményházigazdákat védő biztosítás?

Az élményházigazdákat védő biztosítás főként a következőket zárja ki:

– A házigazda szándékos cselekménye által okozott felelősség
– Háború, idegen katonai erő alkalmazása, forradalom, felkelések, polgári zavargások vagy fegyveres lázadás által okozott felelősség – A házigazda háztartásában élő hozzátartozókért való felelősség – A házigazda munkavállalója által a házigazda munkája során elszenvedett testi fogyatékosság eredményeként okozott felelősség – Vízelvezetés vagy elszívás által okozott felelősség – A házigazda és mások közötti, a károkra vonatkozó külön megállapodás által fokozott felelősség – Nukleáris kockázat, azbesztkockázat, szennyezési kockázat – Szakmai foglalkozási kockázat – Légi jármű vagy gépjármű tulajdonlásából, üzemeltetéséből és karbantartásából, illetve vízi jármű vagy jármű tulajdonlásából, üzemeltetéséből és karbantartásából eredő felelősség a létesítményen kívül – Felelősség olyan árukért vagy élelmiszerekért és italokért, amelyek már nem a házigazda tulajdonában vannak, vagy olyan egyéb javakért, amelyek már nem a házigazda tulajdonában vannak, és a létesítmények kívül vannak – A szállítandó anyagokban bekövetkezett károkból eredő felelősség, stb.

Biztosítási kárigények

Ha olyan személyi sérülésről vagy tulajdonban keletkezett kárról szerzel tudomást, amely a jelen szabályzat hatálya alá tartozhat, azonnal értesítsd az Airbnb-t.

Az élményházigazdákat védő biztosítás összefoglalója nem tartalmazza a biztosítási kötvény összes feltételét. A biztosítási kötvény másolatának igényléséhez vedd fel a kapcsolatot a [Marsh Japan, Inc.] vállalattal (e-mail-cím: JP.Airbnb@marsh.com), és add meg az Airbnb-fiókod adatait.