ÖSSZEFOGLALÓ A BIZTOSÍTÁSRÓL

Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás

Mi az a Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás?

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás fedezetet nyújt azokra az esetekre, amikor a házigazdának* az otthonmegosztás következtében mások sérülésével vagy mások tulajdonában bekövetkezett károkkal kapcsolatos felelőssége vagy egyéb költségei merülnek fel, valamint azokra az esetekre, amikor a házigazdának a vendég* tartózkodása miatt a saját tulajdonában keletkezik kára. Azokban az esetekben, amikor a házigazda tulajdonában a vendég tartózkodása miatt kár keletkezik, a biztosítási fedezet akkor érvényes, ha a házigazda és a vendég közötti vitát nem lehet egymás között rendezni, és a házigazda kapcsolatba lép az Airbnb-vel.

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás a Sompo Japan Insurance Inc. által nyújtott biztosítási program.

A házigazdáknak nem kell biztosítási díjat fizetniük ahhoz, hogy igénybe vehessék a Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítási programot.

Tekintsd meg az alábbi információkat a Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás fedezettel kapcsolatban.

Biztosítási időszak

A jelen biztosítási program biztosítási időszaka 2021. július 31-től 2022. július 31-ig tart.

Hatály és feltételek

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás igénylésének hatálya és feltételei

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítási fedezet a házigazda vagyonát ért kár esetén, valamint a házigazdának a mások személyi sérülésével vagy vagyoni kárával kapcsolatban felmerülő felelőssége vagy egyéb költségei esetén fizet a szálláshelyen történő foglalás ideje alatt.

  1. Biztosított szálláshely

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás fedezete kiterjed a házigazda tulajdonában lévő, általa használt vagy az otthonmegosztási vállalkozás számára kezelt szálláshelyre*.

(*) A szálláshely a Szállodai Üzleti Törvény alapján jóváhagyott, a Nemzeti Stratégiai Különleges Zónákról szóló törvény alapján hitelesített, a magánvállalkozás keretében folytatott szállásszolgáltatásról szóló törvény alapján bejelentett létesítményeket vagy más olyan létesítményeket jelent, amelyekben hasonló szálláshelyekkel kapcsolatos üzleti tevékenységet folytatnak; feltéve azonban, hogy az alábbi követelmények mindegyike teljesül: – a létesítményeket a házigazda birtokolja vagy bérli; – a létesítményeket az Airbnb weboldalán hirdetik meg; és – a létesítményeket olyan személy foglalja le és használja, aki hozzájárult az Airbnb szolgáltatási feltételeinek betartásához, és az Airbnb webhelyét használja. A szálláshelyek közé tartoznak a mobilházak, buszok, lakóautók, lombházak és egyéb létesítmények, amelyek rögzített helyzetben vannak, és szálláshelyként használják őket. A hajók és vízi járművek is ide tartoznak, ha szálláshelyként használják őket.

  1. Házigazda/házigazdák

A házigazdák az (*) otthonmegosztási üzletágban részt vevő személyeket jelentik.

  1. Vendég/vendégek

A vendégek az (*) otthonmegosztási vállalkozás felhasználóit jelentik, beleértve azokat is, akiket a felhasználó meghívott, valamint azokat is, akik közösen használják az otthonmegosztási vállalkozást.

(*) Az otthonmegosztási üzletág jelentése: a szállodai üzletágról szóló törvényben (1948. évi 138. törvény) meghatározott szállodai üzletág, a Nemzeti Stratégiai Különleges Területről szóló törvényben (2013. évi 107. törvény) meghatározott üzletág, illetve a lakásügyi üzletágról szóló törvényben (2017. évi 65. törvény) meghatározott lakhatási üzletág vagy más hasonló szálláshely-üzletág, valamint az ilyen hirdetésen belül vagy kívül a fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan végzett minden olyan tevékenység, amely az Airbnb digitális platformját használó tranzakciók alapján történik.

Biztosítási fedezet (felelősségre vonatkozó feltételek)

A biztosítási időszak alatt alkalmazandó felső határ balesetenként 100 000 000 JPY.

Fedezetre vonatkozó kivételek

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás hatálya alá nem tartozó főbb tételek (a vagyoni károkkal kapcsolatos balesetek miatti kártérítésre vonatkozó rendelkezések)

A felsorolásban nem szereplő tételek:

– Valuta, pénz, nemesfém rúd formájában, bankjegyek vagy értékpapírok. – Föld, víz vagy bármilyen más anyag a földben vagy a földön; ez azonban nem vonatkozik a kertépítést, utakat és járdákat magukban foglaló földjavításokra (vonatkozik azonban minden hozzáadott földre vagy az ilyen ingatlan alatti földre) vagy a zárt tartályokban, csőrendszerekben vagy egyéb feldolgozó berendezésekben lévő vízre. – Állatok, beleértve, de nem kizárólagosan, a haszonállatokat és a háziállatokat. – Álló fa és termények. – Vízi járművek, légi járművek, űrhajók és műholdak; ez azonban nem vonatkozik olyan vízi járműre, amelyet nem üzemeltetnek, és amelyet szálláshelyként használnak. – Járművek; ez azonban nem vonatkozik olyan járműre, amelyet nem üzemeltetnek, és amelyet szálláshelyként használnak. – Földalatti bányák vagy bányaaknák, illetve az ilyen bányákban vagy aknákban lévő bármely vagyontárgy. – Gátak. – Szállítás alatt lévő vagyontárgyak. – A szálláshely 305 méteres körzetén túl lévő átviteli és elosztóvezetékek.

Főbb esetek, amikor a biztosítás terhére nem kap pénzt a biztosított:

– Háború, idegen ország erőszakos fellépése, forradalom, hatalomátvétel, polgárháború, fegyveres lázadás vagy más hasonló események, illetve zavargások. – Sugárzás, robbanás vagy egyéb, nukleáris reakció vagy nukleáris fűtőanyag vagy nukleáris forrásanyag, radioaktív elem, radioizotóp vagy ilyen anyaggal szennyezett anyag atommagjának bomlása vagy az ennek tulajdonítható baleset által okozott kár, kivéve az orvosi, tudományos vagy ipari felhasználásra szánt radioizotópok nukleáris reakcióit vagy atommagjának bomlását. – Terrorizmus. – Mérgező biológiai vagy vegyi anyagok tényleges rosszindulatú felhasználása vagy fenyegetés a rosszindulatú felhasználásukkal. – A szálláshelyen bekövetkezett kár, amely nem a vendégek foglalásának idején következik be. – A házigazdák szándékos kötelességszegése vagy súlyos gondatlansága miatt okozott kár. – Stb.

Főbb esetek, amikor a biztosítás terhére nem kap pénzt a biztosított (a kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezések)

– Háború, idegen ország erőszakos fellépése, forradalom, hatalomátvétel, polgárháború, fegyveres lázadás vagy más hasonló események, illetve zavargások. – Sugárzás, robbanás vagy egyéb, nukleáris reakció vagy nukleáris fűtőanyag vagy nukleáris forrásanyag, radioaktív elem, radioizotóp vagy ilyen anyaggal szennyezett anyag atommagjának bomlása vagy az ennek tulajdonítható baleset által okozott kár, kivéve az orvosi, tudományos vagy ipari felhasználásra szánt radioizotópok nukleáris reakcióit vagy atommagjának bomlását. – A házigazda szándékos kötelességszegése által okozott károk. – A házigazdával együtt élő hozzátartozókkal szembeni felelősség. – A házigazda alkalmazottai által a házigazdának végzett munka során bekövetkezett testi fogyatékosságból eredő felelősség. – Azokban az esetekben, amikor a házigazda és egy másik személy között a kártérítésre vonatkozó külön megállapodás van érvényben, a felelősséget az ilyen megállapodás határozza meg. – A szennyvíz vagy káros anyagok kibocsátása által okozott felelősség. – Az ügyvédek, bejegyzett külföldi ügyvédek, okleveles könyvvizsgálók, adószakértők, építészek, tervezők, föld- és lakásvizsgálók, bírósági írnokok, közigazgatási írnokok, állatorvosok vagy más hasonló személyek által végzett szakmai munkából eredő felelősség. – A szálláshelyen kívüli légi jármű, gépjármű, vízi jármű vagy jármű birtoklásából, használatából vagy kezeléséből eredő felelősség, kivéve a gépjármű, vízi jármű vagy jármű szálláshelyen kívüli használatából vagy kezeléséből eredő károkat, miközben a gépjárművet, vízi járművet vagy járművet szálláshelyként használják. – A bérelt létesítmény építési munkáiból, például felújításból, bővítésből vagy bontásból eredő felelősség, kivéve, ha a házigazda saját vállalkozásában végzett munkával foglalkozik. – Stb.

Biztosítási kárigények

Értesítés a balesetről

Ha a házigazda tudomást szerez a vendég vagy egy harmadik fél sérüléséről vagy tulajdonában keletkezett kárról, a házigazdának azonnal értesítenie kell az Airbnb-t, mert a biztosítás érvényes lehet. Hasonlóképpen, ha a házigazda tudomást szerez a saját tulajdonában lévő vagy általa kezelt ingatlanban keletkezett kárról, a házigazdának értesítenie kell az Airbnb-t, ha ő és a vendége nem tudnak megállapodásra jutni az eset rendezéséről. Ennek az értesítésnek a vendéggel történt első kapcsolatfelvételtől számított 72 órán belül meg kell történnie, mert a biztosítás érvényes lehet.

Biztosítási kötvény igénylése

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás összefoglalója nem tartalmazza a biztosítási kötvény összes feltételét. A biztosítási kötvény másolatának igényléséhez vedd fel a kapcsolatot a [Marsh Japan, Inc.] vállalattal (e-mail-cím: jp.airbnb@marsh.com), és add meg az Airbnb-fiókod adatait.

Fedezetet nyújtó biztosítótársaság

Sompo Japan Insurance Inc.