ÖSSZEFOGLALÓ A BIZTOSÍTÁSRÓL

Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás

Mi az a Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás?

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás fedezetet nyújt azokra az esetekre, amikor a házigazdának* az Airbnb platformján keresztül végzett otthonmegosztás következtében mások sérülésével vagy mások tulajdonában bekövetkezett károkkal kapcsolatos felelőssége vagy egyéb költségei merülnek fel, valamint azokra az esetekre, amikor a házigazdának a vendég* tartózkodása miatt a saját tulajdonában keletkezik kára. Azokban az esetekben, amikor a házigazda tulajdonában a vendég tartózkodása miatt kár keletkezik, a biztosítási fedezet akkor érvényes, ha a házigazda és a vendég közötti vitát nem lehet egymás között rendezni, és a házigazda kapcsolatba lép az Airbnb-vel.

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás a Sompo Japan Insurance Inc. által nyújtott biztosítási program.

A házigazdáknak nem kell biztosítási díjat fizetniük ahhoz, hogy igénybe vehessék a Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítási programot.

Tekintsd meg az alábbi információkat a Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítással kapcsolatban.

Biztosítási időszak

A jelen biztosítási program biztosítási időszaka 2022. július 31-től 2023. július 31-ig tart.

Hatály és feltételek

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás igénylésének hatálya és feltételei

A házigazda tulajdonában keletkezett károk megtérítése
A vonatkozó feltételek és kizárások mellett a Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás fedezi a szálláshelyet* vagy a házigazda* személyes tulajdonát érő károkat, amelyek a vendég* tartózkodása miatt történtek. A biztosítás a közvetlenül az alábbiakban ismertetett kiegészítő fedezetek szerint fedezi a házigazda által bérbe vett vagy általa megbízás alapján kezelt szálláshelyen keletkezett károkat.

A házigazda felelősségbiztosítása sérülések vagy vagyoni károk esetére
A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás fedezi a házigazdák esetleges felelősségét is, ha egy vendég vagy mások sérülést szenvednek a szálláshelyen az Airbnb platformján lefoglalt időtartam alatt, és ha a sérülést az otthonmegosztási vállalkozás okozta.*

A házigazda által másoknak sérüléssel vagy vagyoni kárral járó baleset miatt kifizetett összegek megtérítése
Ha a házigazdának költségei merülnek fel a vendéget vagy másokat ért, személyi sérüléssel vagy vagyoni kárral járó baleset miatt, a Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás a házigazda költségeit is fedezheti. Ez a fedezet akkor érvényes, ha a balesetet az otthonmegosztási vállalkozás okozta, és akkor történt, amikor a vendég a szálláshelyen tartózkodott az Airbnb platformján lefoglalt időszakban. A fent leírt minden fedezetre a Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás feltételei és kizárásai vonatkoznak.

 1. Biztosított szálláshely

A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás kiterjed a házigazda tulajdonában lévő, az általa bérelt és az otthonmegosztási vállalkozás keretében általa megbízás alapján kezelt szálláshelyekre.

(*) Szálláshely alatt a japán szállodai törvény alapján jóváhagyott, a nemzetstratégiailag kiemelt zónákról szóló japán törvény alapján igazolt vagy a japán otthonkiadási törvény alapján bejelentett létesítményeket értjük, illetve más olyan létesítményeket, ahol hasonló szálláskiadási tevékenységet folytatnak; azzal azonban, hogy az alábbi követelmények mindegyike teljesül:

 • A létesítmények a házigazda tulajdonában vannak, a házigazda bérli őket, vagy a házigazda megbízás alapján kezeli őket.
 • A létesítmények meg vannak hirdetve az Airbnb webhelyén.
 • A létesítményeket olyan személy foglalja le és használja, aki elfogadta az Airbnb szolgáltatási feltételeit, és az Airbnb webhelyét használta a foglaláshoz. Szálláshelynek számítanak a mobilházak, a buszok, a lakóautók, a lombházak és más olyan létesítmények, amelyek leparkolt állapotban vannak, és szálláshelyként használják őket. A hajók és vízi járművek is ide tartoznak, ha szálláshelyként használják őket.
  1. Házigazda/házigazdák

  (*) A házigazdák az otthonmegosztási vállalkozásban részt vevő olyan személyek, akik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, jogosultság vagy egyéb engedély birtokában adnak ki szálláshelyeket.

  1. Vendég/vendégek

  (*) A vendégek az otthonmegosztási vállalkozás felhasználói, beleértve azokat is, akiket a felhasználó meghívott, valamint azokat is, akik közösen használják az otthonmegosztási vállalkozást.

  (*) Az otthonmegosztási vállalkozás jelentése: a japán szállodai törvényben (1948. évi 138. törvény) meghatározott szállodai vállalkozás, a nemzetstratégiailag kiemelt zónákról szóló japán törvényben (2013. évi 107. törvény) meghatározott vállalkozás, illetve a japán otthonkiadási törvényben (2017. évi 65. törvény) meghatározott szálláshely-szolgáltatási vállalkozás, illetve egyéb hasonló szálláshely-szolgáltatási vállalkozás, valamint az ilyen szálláshelyen belül vagy kívül a fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan végzett minden tevékenység.

  Biztosítási fedezet

  A biztosítási időszak alatt érvényes felső határ balesetenként 100 000 000 JPY, bizonyos kivételekkel.

  Fedezetre vonatkozó kivételek

  A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás hatálya alá nem tartozó főbb tételek (a házigazda tulajdonát érő vagyoni károk megtérítésére vonatkozó rendelkezések)

  Nem a szálláshely részét képező tételek:

  – Valuta, pénz, nemesfém rúd formájában, bankjegyek vagy értékpapírok. – Föld, víz vagy bármilyen más anyag a földben vagy a földön; ez azonban nem vonatkozik a kertépítést, utakat és járdákat magukban foglaló földjavításokra (vonatkozik azonban minden hozzáadott földre vagy az ilyen ingatlan alatti földre) vagy a zárt tartályokban, csőrendszerekben vagy egyéb feldolgozó berendezésekben lévő vízre. – Állatok, beleértve többek között a haszonállatokat és a háziállatokat. – Álló fa és termények. – Vízi járművek, légi járművek, űrhajók és műholdak; ez azonban nem vonatkozik olyan vízi járműre, amelyet nem üzemeltetnek, és amelyet szálláshelyként használnak. – Járművek; ez azonban nem vonatkozik olyan járműre, amelyet nem üzemeltetnek, és amelyet szálláshelyként használnak. – Földalatti bányák vagy bányaaknák, illetve az ilyen bányákban vagy aknákban lévő bármely vagyontárgy. – Gátak. – Szállítás alatt lévő vagyontárgyak. – A szálláshely 305 méteres körzetén túl lévő átviteli és elosztóvezetékek.

  Főbb esetek, amikor a biztosítás terhére nem kap pénzt a biztosított:

  – Háború, idegen ország erőszakos fellépése, forradalom, hatalomátvétel, polgárháború, fegyveres lázadás vagy más hasonló események, illetve zavargások. – Sugárzás, robbanás vagy egyéb, nukleáris reakció vagy nukleáris fűtőanyag vagy nukleáris forrásanyag, radioaktív elem, radioizotóp vagy ilyen anyaggal szennyezett anyag atommagjának bomlása vagy az ennek tulajdonítható baleset által okozott kár, kivéve az orvosi, tudományos vagy ipari felhasználásra szánt radioizotópok nukleáris reakcióit vagy atommagjának bomlását. – Terrorizmus. – Mérgező biológiai vagy vegyi anyagok tényleges rosszindulatú felhasználása vagy fenyegetés a rosszindulatú felhasználásukkal. – A szálláshelyen a vendég tartózkodása előtt vagy után bekövetkezett kár, az Airbnb platformján lefoglalt időszak szerint. – A házigazdák szándékos kötelességszegése vagy súlyos gondatlansága miatt okozott kár. – Stb.

  Főbb esetek, amikor a biztosítás terhére nem kap pénzt a biztosított (a felelősségbiztosításra és a házigazda kiadásainak megtérítésére vonatkozó rendelkezések)

  – Háború, külföldi ország által alkalmazott erőszak, forradalom, puccs, polgárháború, fegyveres lázadás, illetve más hasonló incidens vagy lázadás. – Sugárzás, robbanás vagy nukleáris fűtőanyag vagy nukleáris forrásanyag, radioaktív elem, radioizotóp vagy az ilyen anyaggal szennyezett anyag atommagjának bomlása, vagy az ilyen anyaggal szennyezett anyag által okozott egyéb károsodás, vagy az ilyen anyagnak tulajdonítható baleset által okozott kár, kivéve a radioizotópok atommagjainak orvosi, tudományos vagy ipari felhasználásra történő nukleáris reakcióját vagy nukleáris bomlását. – A házigazdák szándékos kötelességszegése által okozott kár. – A házigazdával együtt élő rokonok felé felmerülő költségek vagy felelősség, kivéve azokat az eseteket, amikor a házigazdának az általa bérelt vagy megbízás alapján kezelt szálláshelyen okozott kár miatt merül fel felelőssége vagy költségei az ilyen rokonok felé. – A házigazda alkalmazottai által a házigazdának végzett munka során bekövetkezett testi fogyatékosságból eredő felelősség vagy költségek. – Azokban az esetekben, amikor a Házigazda és egy másik személy között a kártérítésre vonatkozó külön megállapodás van érvényben, a felelősséget az ilyen megállapodás határozza meg. – A szennyvíz vagy káros anyagok kibocsátása által okozott felelősség vagy balesetek költségei. – Az ügyvédek, bejegyzett külföldi ügyvédek, okleveles könyvvizsgálók, adószakértők, építészek, tervezők, föld- és lakásvizsgálók, bírósági írnokok, közigazgatási írnokok, állatorvosok vagy más hasonló személyek által végzett szakmai munkából eredő felelősség vagy balesetek költségei. – A szálláshelyen kívüli légi jármű, gépjármű, vízi jármű vagy jármű birtoklásából, használatából vagy kezeléséből eredő felelősség vagy balesetek költségei, kivéve a gépjármű, vízi jármű vagy jármű szálláshelyen kívüli használatából vagy kezeléséből eredő károkat, miközben a gépjárművet, vízi járművet vagy járművet szálláshelyként használják. – A bérelt vagy a házigazda által megbízás alapján kezelt létesítmény építési munkáiból, például felújításából, bővítéséből vagy bontásából eredő felelősség vagy balesetek költségei, kivéve, ha a házigazda saját vállalkozásában végzett munkával foglalkozik. – A házigazdára bízott vagy neki bérbe adott szálláshely földrengés, vulkánkitörés, árvíz, szökőár vagy hasonló természeti jelenségek által okozott megsemmisüléséből eredő balesetekkel vagy felelősséggel kapcsolatos költségek, kivéve azokat az eseteket, amikor a kárt tűz okozza. – Stb.

  Biztosítási kárigények

  Értesítés a balesetről

  Ha a házigazda tudomást szerez a vendég vagy egy harmadik fél sérüléséről vagy tulajdonában keletkezett kárról, a házigazdának azonnal értesítenie kell az Airbnb-t, mert a biztosítás érvényes lehet. Hasonlóképpen, ha a házigazda tudomást szerez a saját tulajdonában lévő ingatlanban keletkezett kárról, értesítenie kell az Airbnb-t, ha ő és a vendége nem tudnak megállapodásra jutni az eset rendezéséről. Ennek az értesítésnek a vendéggel történt első kapcsolatfelvételtől számított 72 órán belül meg kell történnie, mert a biztosítás érvényes lehet.

  Biztosítási kötvény igénylése

  A Japánban érvényes, házigazdákat védő biztosítás összefoglalója nem tartalmazza a biztosítási kötvény minden feltételét, korlátozását és kizárását. Ha szeretnél egy példányt a biztosítási kötvényből, az Aon Japan Ltd. tud segíteni – küldd el nekik az Airbnb-fiókod adatait.

  Fedezetet nyújtó biztosítótársaság

  Sompo Japan Insurance Inc.